Landschapsontwerp en duurzame landinrichting

'Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag

door oneindig laagland gaan.'

H. Marsman

Het Hollandse landschap met rivieren, dijken en polders is een icoon voor de lange Nederlandse traditie in de landschapsarchitectuur. In ons werk sluiten wij aan bij deze traditie, waarin gewerkt wordt mèt landschapsvormende natuurkrachten en niet er tegen in. Wij als landschapsarchitecten werken aan het sturen, beteugelen en soms de vrije loop laten van landschapsvormende processen om een duurzame leefomgeving voor mens en natuur te creëren.

Of deze leefomgeving nu een gehele polder of een enkel plantsoen betreft, het streven is om op die plek duurzame vormgeving en ecologisch waardevolle beplantingen te creëren, dat wil zeggen, tevreden mensen en oude bomen.

ONS MOTTO:

'We doen geen buitengewone dingen, maar we doen gewone dingen buitengewoon goed'

Landschapsontwerp

Groenontwerp voor landschap, stedenbouw en buitenruimten.