De rol van Lindemans Landschapsarchitecten

Als u plannen wilt realiseren, dan krijgt u te maken met:

Plek

Lindemans Landschapsarchitecten heeft een een breed scala van plekken gewerkt. Van achtertuin tot Dokkumergroot diep.

Overheden

Wij hebben zowel plannen voor de overheid gemaakt, als meegewerkt aan plannen voor adviesbureau's, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren die toetsing glansrijk hebben doorstaan.

Mensen

Onze plannen zijn geen autonome kunstwerken. Bij alle plannen spelen de betrokken mensen een hoofdrol.

Functionele en ruimtelijke kwaliteit

Wij zijn in staat om een plan te vertalen van een concept tot aan uitvoering. Op inventieve wijze weten wij zaken te combineren tot een uniek en plaatsgebonden vormgeving.

Toekomstwaarde

Ontwerpen van Lindemans Landschapsarchitecten hebben altijd ruimte voor natuur en duurzame oplossingen

Onze rol komt tot uitdrukking in ons werk.

Lindemans

Lindemans Landschapsarchitecten is een onafhankelijk bureau voor Tuin- en Landschapsarchitectuur.

Wij werken aan onderzoek, analyse, ontwerp, uitvoering en nazorg ten behoeve van landschaps- en groenprojecten.