We werken aan:

Een overzicht van onze belangrijkste projecten.

Klik op een afbeelding voor de samenvatting van het project.

Ontwerpend onderzoek Dokkum    
Landschap-pelijke inpassing A12 Hasselt
Waterbeheer Vecht Bergum
Stadsrand Wolvega Hoogeveen
Woonomgeving Breda Franeker
Werkomgeving Drachten Dantumadeel

Lindemans Landschapsarchitecten gaat nuchter en realistisch te werk om uw opdracht uit te voeren. Vormgeven doen we het liefst sober en doelmatig, met zo weinig mogelijk opsmuk.

Onze groenontwerpen voor landschap, stedenbouw en tuinkunst maken we beheersbaar en technisch vernuftig.