Projecten waarin wij geadviseerd hebben:

Beheerprobleem   Meijer Groningen  
Geschil Reduzum Advies Reduzum  
Regelgeving     Hasselt Hasselt
Reconstructie   Drachten Meulen  
Win-win ontwerp Slib Slipdepot    

De kracht van Lindemans Landschapsarchitecten is dat wij ontwerpend adviseren. Zodat de opdrachtgever de beste voorstelling van zaken kan communiceren met de betrokken partijen. Uiteindelijk komt uit de communicatie een compromis, dat voor allen een win-win situatie geeft.

Onze aanpak omvat:

Wensen ontwerpen

Uitspraken overheid toetsen aan beleidsstukken en voornemens

Naar compomis toewerken, waarin eisen van opdrachtgever prominent aanwezig zijn en de bezwaren weggenomen zijn.

Ontwerp

Communcatie rondje

Verslaglegging

Een overzicht van onze belangrijkste adviezen.

Klik op een afbeelding voor de samenvatting van het project