Snelweg A12

Rijksweg A12

Landgoed

Landgoederenzone

Grebbelinie

Grebbelinie

Beek

Oude Rijn

Wildwissel

Wildwissel

Landschapsontwerp: Rijksweg A12

ontwerp a12 1ontwerp a12 2

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (Hoofddirectie Utrecht)

Samenvatting

Dit landschapsontwerp voor de verbreding van de Rijksweg A12 beslaat de bermen en de relatie met het landschap langs de A12. In het ontwerp vindt de verbreding plaats binnen het bestaande profiel van de weg. De Rijksweg loopt door de landschappen van Utrecht en Holland.

Een belangrijk deel van de opgave was het vergroten van de beleefbaarheid van deze verschillende landschappen, zoals de Utrechtse heuvelrug met bossen en landgoederen, nieuwe natuur aan de Oude Rijn met eilanden en meanders, de Hollandse waterlinie, de forten en kazematten van de Grebbelinie en zuidkant van de Veluwe. In workshops met beeldend kunstenaars, ontwerpers van verschillende disciplines en technici van Rijkswaterstaat is gezocht naar beeldende middelen om de relatie tussen de snelweg en de landschappen zichtbaar te maken.

Daarnaast is er veel aandacht voor de ecologische verbindingen op de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe. Ecoducten en faunapassages moeten de verbindingen herstellen tussen de bosgebieden aan weerszijden van de weg.

Onze rol:

Rob Lindemans heeft bij Rijkswaterstaat meegewerkt aan het wegontwerp, in het bijzonder aan het landschapsplan. Hierin was de beleving vanuit de auto richtinggevend. Met name de verschillen in ecologie, geomorfologie en historie van de landschappen langs de A12zijn zichtbaar gemaakt. Daarnaast hebben wij mitigerende maatregelen ontworpen.

Naast het inhoudelijke werk heeft hij invulling gegeven aan de workshops over de beleefbaarheid van de geschiedenis en onstaanswijze van het landschap.