schema

Analyse en onderzoek

wallen

Dokkumer Ee

Dokkumer Ee

sluis

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Landschapswaardering t.b.v. recreatievisie Dokkumer Groot diep

kaart dokkum 1plankaart dokkum

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Gemeente Dongeradeel

Samenvatting

Het doel van het project is het bepalen van de identiteit van het landschap aan de hand van kwaliteiten, en aan de hand van die kwaliteiten voorwaarden te verbinden waaraan toekomstige inrichtingsplannen moeten voldoen.

Vernieuwend is het waarderen. De landschapswaardering is gebaseerd op kwaliteiten; vanuit cultuurhistorische, biologische en visueel-ruimtelijke kwaliteiten zijn uitspraken gedaan over de landschappelijke kwaliteit. In dit gebied ligt de grondslag van de identiteit in de bodem rond het Dokkumer Grootdiep. De eeuwenlange ontwikkeling van het watersysteem en landaanwinning is goed afleesbaar en kenmerkend. Het belang van die patronen wordt vastgelegd in een kwaliteitsdocument, waarmee de bescherming van bodem en morfologie de landinrichting en recreatie kan aansturen.

Onze rol

Lindemans Landschapsarchitecten heeft hier ruimtelijke kwaliteit gedefinieerd en beoordeeld. Dit was in 1990 pionierswerk op het gebied van benoemen van ruimtelijke kwaliteit. Deze beoordeling wordt onderbouwd door visueel-ruimtelijke kwaliteit in samenhang met andere landschappelijke kwaliteiten te beschrijven en te boordelen naar gaafheid van alle componenten. Deze combinatie van kwaliteiten maken het tot een uniek gebied. Dit heeft geleid tot een analyse waarin waardevolle delen van het gebied, zoals de tichelweide, gevrijwaard zijn van recreatie woningen. Het herstellen van de meanders is voorgetsel als impuls voor de ontwikkeling van de natuurwaarden.