Oever vecht

De Vecht

Oever

Natuurlijke beekloop

Herinrichting winterbed van de Vecht bij Burcht.

Doorsnede vecht

plankaart vecht

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Waterschap Velt en Vecht & Tauw BV Assen

Samenvatting

De herinrichting heeft tot doel terug te keren naar een levende rivier met natuurlijke landschapsontwikkeling en sedimentatie en erosie in de bedding. Bij de herinrichting van het winterbed zal de Vecht weer de volledige bedding kunnen benutten en in het najaar buiten de gekanaliseerde bedding stromen. Hiervoor zullen oude meanders benut worden en kunnen er natuurlijke processen plaats gaan vinden in de rivierduinen en de poelen in de uiterwaarden langs de Vecht. Dit zal voornamelijk op het gebied van de fauna een positieve ontwikkeling zijn.

De methode: door afgraving van één van de kades, aanleg van strekdammen en drempels in de bedding aan de overzijde zal de stroomrichting veranderen. Dit zal natuurlijke processen als meandering en verplaatsing zand veroorzaken. De stenen van de kadebekleding zijn hergebruikt in de drempels en strekdammen.

Onze rol:

Lindemans Landschapsarchitecten heeft in samenwerking met de waterbouwkundigen van Tauw het landschapsplan opgesteld voor deze herinrichting. In dit plan hebben we de mogelijkheid gezien beteugelde landschapsvormende processen weer een kans te geven.