Breda-schets1

Ontwerp 1997

Breda-schets2

Parkvisie 2002

Breda-schets3

Uitgevoerd 2004

WonenahPark

Woningen aan het park

Singel

Nieuwe singels

Westerpark Breda: duurzame stedenbouw

Luchtfoto Westerpark

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Breda (afdeling stedenbouw)

Samenvatting

De singels van Breda worden gevoed met water uit verschillende beken. In deze woonwijk is de wetering weer omgevormd tot een beek. Deze beek loopt als ecologische natte hoofdstructuur door de wijk het landschap in. De verschillen in waterstanden in zomer en winter worden opgevangen in het centrale park, dat veel water kan bergen waarmee de beek van voldoende water voorzien kan blijven. Daarnaast werd gestreefd naar een waterkwaliteit waar ook in gewommen zou kunnen worden.

Op het land lopen de groenstructuren als een droge ecologische hoofdstructuur door tot in het Liesbos. In het stedenbouwkundig plan zijn oude laantjes en bosjes rond bestaande woningen gewoon in het plan opgenomen, zodat er ecologisch continuïteit is ontstaan en een vloeiende overgang naar het omringende landschap.

Onze rol:

In deze duurzame woonwijk zijn wij als projectarchitect ingehuurd door de gemeente Breda. In samenwerking met de gemeentelijke dienst hebben wij de buitenruimte ontworpen. Hierbij lag de nadruk op de relatie met het omringende landschap, verkeerskundige structuur en combinatie van openbaargoen en verschillende woningtypen.