Linde

De Linde

Linde 2

Nat populierenbos

Linde 3

De waterplas

Lindewijk Wolvega: wonen in een duurzame omgeving

Plankaart LindewijkCollage lindewikj

Projectgegevens

Opdrachtgever: gemeente Weststellingwerf

Partners: B├╝gel Hajema adviseurs & Tauw BV Assen.

Samenvatting

In Wolvega wordt de woonwijk Lindewijk gerealiseerd volgens het duurzaam bouwen principe.

Het woningbouw programma is aangevuld met een waterbergingstaak. De locatie ligt net ten noorden van het riviertje de Linde en in het plan wordt ruimte gemaakt om water op te slaan voor droogte bestrijding in de natuurgebieden bij de Linde. De oostflank van de woonwijk wordt ingericht als uitloopgebied waar bewoners de nieuwe natuur in kunnen.

In de grote rietplassen wordt water opgevangen en benut voor infiltratie. Het water wordt deels gezuiverd. De bestaande beplanting zal worden opgenomen in de plannen voor bos. In het plan komen natte bossen met meer natuurwaarden. In Lindewijk zullen de bewoners aan het water wonen met uitzicht op plassen, rietvelden en bossen.

Onze rol:

Lindemans Landschapsarchitecten heeft de inrichting van de natte en droge natuur ontworpen en laten aansluiten bij natuur langs het riviertje de Linde. Het beeld over de langere termijn hebben we met fotomanipulatie in beeld gebracht voor communicatie met bestuurders, omwonenden en nieuwe bewoners.