bloem1

beplanting park1

rozen Mozart

bloem3

hertshooi

bloem4

Kolkwitzia amabilis

pooort

toegangspoort park

hok

vogelhokken

3ddd

3D model beplanting

Renovatie stadspark Franeker

ontwerp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project informatie

Opdrachtgever: Gemeente Franeker

Samenvatting

Onze rol

In dit project hebben wij voor dit park met een volledig uitgegroeide bepanting een strategie ontworpen om de complexe verzameling beplanting te renoveren, het watersysteem te verbeteren en het park geschikt te maken voor nog een 50 jaar gebruik. Uit een analyse van het oorspronkelijke plan en de huidige beplanting hebben wij een visie opgesteld voor de ontwikkeling van de beeldbepalende elementen. Hiermee is voor de gemeente duidelijk wat de hoofd- en bijzaken zijn in het onderhoud.

Binnen de plantenverzameling is onderscheid gemaakt naar de rol van de beplanting: beeldbepalende bomen, sierheesters en achtergrondbeplanting. Het grootonderhoud aan de vijvers wordt aangrepen om ruimte te maken voor herstel van de beplanting.

Met dit plan heeft de gemeente een plan van aanpak om dit fraaie stadspark te renoveren en nog eens 50 jaar mee te laten gaan. Hiermee heeft Franeker er een plaats bij waar het publiek gezonde volwassen bomen en een plantenverzameling oud kan zien worden. Geheel in de traditie van een hortusstad.

 

 

 

 

 

 

 


Scene