DGZ schets

Ontwerpschets

Mennoplein 1

Mennoplein

Bomen DGZ

Bloklindes

mensen op promenade

Publiek bij de opening

Mennoplein Drachten: Duurzame openbare ruimte

Deur DGZ VermaningPlankaart DGZ

Projectgegevens

Opdrachtgever: Kerkenraad Doopsgezinde Gem. Drachten-Ureterp.

Samenvatting

Het Mennoplein bij de Doopsgezinde kerk in Drachten is omgevormd van tuin tot een echt ontmoetingsplein. Het terrein is nu beter toegankelijk en begaanbaar, daarnaast is de monumentale kerk zo weer zichtbaar vanaf de straat. De Doopsgezinde gemeente zet met de uitnodigende inrichting een stap richting de toekomst. Het historische pand kan zo aan de volgende generaties door gegeven worden met een plein waar mensen, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten aan de winkelpromenade in Drachten.

De omvorming van de tuin tot een plein is onderdeel van een grote renovatie, waarbij ook de kerk en de kosterij gerenoveerd zijn.

Onze rol:

Lindemans Landschapsarchitecten heeft de discussie binnen de kerkelijke gemeente over de herinrichting begeleid en daarna duurzaam integraal ontwerp gemaakt:

  • Het ontwerp grijpt over de grens van het perceel heen en betrekt een deel van de promenade ruimtelijk bij het plein.
  • De tuin is verdeeld in twee delen, een voornamelijk wintergroen deel passend bij een monumentaal pand. Het tweede deel is ingericht met snijbloemen voor aankleding van de diensten e.d.
  • Zorgvuldige afhandeling van de neerslag. Het plein is zo aangelegd dat het 30,000 liter regenwater in een put opgeslagen kan worden. Dit water kan vertraagd afgevoerd worden of gebruikt worden voor de beplanting.
  • De mast van de verlichting is onderdeel van een zonnewijzer in de verharding.
  • Goed gekozen beplanting voorziet in schuilplaatsen voor fauna midden in stedelijk gebied.
  • Gebruiksvriendelijk ingericht met degelijk meubilair