huismuis

voorzij met leirek

tuinmuis

de overgang naar landschap en sloot

tuinmuis2

natuur

bootmuis

de zijas

Tuinontwerp en tuinarchitectuur

ontwerpmuis

Tuingegevens:particulier fam. Muis

groote> 250 m nieuwbouwwijk

Samenvatting:

Aan ons bureau werd gevraagd een natuurlijke tuin te bedenken in de houtwallen structuur van het plan de Triskerhout. Voor ons idee zijn we uitgegaan van de houtwal met een rijke onderbegroeiing, zoals die op de drogere stukken in de omgeving voorkomt. De houtwal is op de bodem uitgebreid met soorten die er horen, de bloemen zijn in vakken voor de ramen gelegd en de leilinden maken de entree en fietsenstalling tot een besloten ruimte. Op verzoek van de opdrachtgever werd veel fruit in de tuin toegevoegd.

Onze rol:

Door de achtertuin te verlagen en de dwarse as, met terras en pergola, tussen de schuren te maken hebben de ruimte optimaal vergoot en de privacy gerealiseerd van sloot tot land.