bedrijf

Composteringsbedrijf

lint

Bebouwingslint

erfg

Erfbeplanting

weide

Vergezicht

bomgaard

Boomgaard

Landschappelijke inpassing composteringsbedrijf 'Wolfshage' Hasselt

overzicht

ekening

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Composteringsbedrijf 'Wolfshage' en ttb'Zwolle'

Samenvatting

Voor composteringsbedrijf Wolfshage hebben we een landschappelijk inpassing gemaakt voor de utbreiding van het bedrijf.Dit was voorwaarde voor vergunningverlening van de gemeente.Het bedrijf volledig zichtbaar in de polder en moest aan het zicht onttrokken worden.De boerderij als woning ernaast werd opgeknapt..

Onze rol:

In deze polder die als waardevol monument geldt was de opgaande beplanting zoveel mogelijk verwijderd. Het paste niet in de polder. Dus een gewone inpassing zou het niet worden. Wij heben bedacht dat het bedrijf in een terp niet zichtbaar zou zijn met een erfbeplanting van knotbomen, die er veel voorkomen.Half achter de grond verstopt. En een klassieke fruitgaard voor de boerderij om deze te verbeteren.Dit is geaccepteerd.