heegboot

Recreatiewoningen

Watersport

plaatjenu

Depot nu

toekomst

In het depot

Lindemans advies

doorsnede

Doorsnede slibdepot met wilgenruigte

fotmanipulatie

Toekomstbeeld dat als leidraad dienst deed

Opdracht: provincie Friesland, locatie:Heeg

Onze rol

De plannen voor een slibdepot vlakbij een terrrein met recreatiewoningen deed veel stof opwaaien. Bewoners waren niet gecharmeerd van een depot voor hun deur. Wij hebben in fotomanipulaties en doorsneden duidelijk gemaakt dat de aankleding van het depot heel natuurlijk kon worden en dat het wilgenstruweel een zuiverende werking op het depot had. Hierdoor wordt uiteindelijk hergebruik van dat slib mogelijk. Met zorgvuldige inpassing waren de bezwaren minimaal en werd het een win-win situatie voor alle partijen. Onze foto's zijn gebruikt als maatstaf voor de convenant met de provincie als vergunningverlener en aan te spreken partij.