Onze rol in advisering

Hoe vaak hoor je in dit land: "Dat kan niet, het voldoet niet aan de regels".

Onze advisering is gericht op toetsen en onderzoek of dat echt zo is en wat er aan gedaan kan worden.

Wij adviseren bij:

Beheerproblemen en Reconstucties

Geschillen en Regelgeving

Inhoudelijke onderbouwing van beleid

Ontwerpend onderzoek

Innovatieve Win-win situaties

Wij werken met:

Bij al deze adviezen en plannen is gedegen kennis van regelgeving van het grootste belang. Bij daadwerkelijke tereininrichtingsplannen, boerenerven, ruimtelijke kwaliteit, landschapsbescherming en natuurmonumententen geldt dat de plannen moeten voldoen aan regels van de overheid, welstand en beperking van overlast en milieuschade.

U kunt verder klikken voor een indruk van ons werk als adviseur op het gebied van groen.

Kantoor