dorprand

Dorpsrand

huisfam

Woonhuis

rand

Uitzicht

kei

Uitzicht

huisoverz

Woonhuis

vrknt

Rapport

ploever

Voorstel

rand

Dorpsrand

Lindemansadvies en oplossingen

verliesuitzicht

Opdrachtgever: fam. Van Balen

Probleemstelling:

Bij de voorgenomen dorpsuitbreiding heeft de gemeente de bevolking betrokken, in de vorm van het plaatselijke dorpsbelang. De aankoop van grond bepaalde de mogelijkheden om een nieuw wijkje te situeren, aan de rand van de laatste uitbreiding van zo'n 15 jaar eerder. Uit die hoek kwamen ook de bezwaren. Het vrije uitzicht werd teniet gedaan.

Enkele bewoners makten bezwaar tegen hun verloren vrije uitzicht en ondernamen juridische stappen.

Onze rol:

Wij hebben de problemen inzichtelijk gemaakt en een compenserende ingreep ontworpen. Met deze zgn. praatprent zijn we met de gemeente en haar adviseurs gaan praten. Men is ter plaatse gaan kijken en er zijn twee gesprekken gevoerd met onze opdrachtgever. Er is een verslag gemaakt van wat er toen over en weer gezegd is en wat er over het landschap en uitzicht is opgeschreven ten behoeve van de juridsche procedure.

plangem

In het communiceren met de betrokken gemeente zijn we voorstellen ter compensatie gaan tekenen. We hebben een ruil van gronden voorgesteld, zodat met een begroeide landtong de privacy werd gewaarborgd en de helft van het uitzicht overbleef. Zo kwam een oplossing in zicht.

Dit voorstel is uiteindelijk gestrand bij het bestuur, dat eiste dat de compensatie openbaar en volledig natuur zou worden op kosten van onze opdrachtgever, die om tuinvergroting had gevraagd. De rechter was bereid hiermee in te stemmen, maar het ketste af op openbare karakter dat in het juridisch steekspel de overhand kreeg.

Gelijk hebben en redelijke opstelling leiden er niet toe dat je ook als burger gelijk krijgt. Nu rest alleen nog de schadeprocedure en compensatie in geld.

defontwerp