beekloop

Natuurlijke beekloop

Beekloop

Beek in open landschap

Broekbos

Broekbossen

Stadsrandontwikkeling Hoogeveen:

plankaart

Projectgegevens

Opdrachtgevers: Gemeente Hoogeveen & Waterschap Reest en Wiede

Partner: Tauw BV Assen

Samenvatting

In dit integrale plan speelt waterbeheer een hoofdrol. De beek "het Oude diep" zal weer gaan meanderen, waardoor de afvoer van het water vertraagd wordt zonder volledig van stuwen afhankelijk te zijn. De inrichting van het gebied heeft de mogelijkheden voor waterberging vergroot om verschillen in waterafvoer op te kunnen vangen. Daarnaast worden de riooloverstorten van Hoogeveen gesaneerd met een biezenzuivering in bedijkte compartimenten om de waterkwaliteit in het Oude Diep te verhogen.

Het gebied is ingericht als 'stedelijk uitloopgebied', daarom is er ook aandacht voor recreatief gebruik en (natuur-)educatie. Bij de inrichting was bijzondere aandacht voor ecologische verbindingen bij de snelweg en het spoor en de aanwezigheid van ecologische doelsoorten heeft de inrichting van het gebied sterk beïnvloed.

Onze rol:

Lindemans Landschapsarchitecten is ingeschakeld door Tauw om het landschapsontwerp ter hand te nemen. Onze rol bestond uit de volgende bijdragen:

  • Ontwerpen van een samenhangend en aantrekkelijk plan, aan de hand van de van de technische uitgangspunten van het waterschap en Tauw.
  • Landschapsanalyse om de kenmerken van een typisch Drents beekdal en bij behorende beplantingstypen te kunnen benoemen en bij 'het Oude Diep' terug te brengen.
  • De uitwerking van de ecologie (beheer t.o.v. beplantingsbeeld), educatie/communicatie (tonen van de werking watersysteem) en recreatie (voorzieningen en toegankelijkheid) in het plan, waardoor het als echte stadsrand zal functioneren.